sâmbătă, 31 octombrie 2009

Programa bac 2010 pentru disciplina istorie

I. Precizări

În cadrul examenului de bacalaureat 2010, Istoria are statut de disciplină obligatorie, la proba E c), pentru profilul umanist din filiera teoretică sau, după caz, pentru filiera vocaţională.
Proba de examen la Istorie este o probă scrisă cu durata de 3 ore.
Prezenta programă pentru examenul de bacalaureat se fundamentează pe programele şcolare pentru clasele a IX-a – a XII-a, aprobate prin O.M.E.C.T / O.M.E.C.I în perioada 2004-2009.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate
• 1.1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric
• 1.2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise
• 1.3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice
• 1.4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie

2. Exersarea demersurilor şi acţiunilor civice democratice
• 2.1. Extragerea informaţiei esenţiale dintr-un mesaj
• 2.2. Descoperirea constantelor în desfăşurarea fenomenelor istorice studiate

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice
• 3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere
• 3.2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice
• 3.3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice

4. Utilizarea surselor istorice, a metodelor şi a tehnicilor adecvate istoriei pentru rezolvarea de probleme
• 4.1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric
• 4.2. Construirea de sinteze tematice

III. DOMENII DE CONŢINUT / CONŢINUTURI

A. POPOARE ŞI SPAŢII ISTORICE
1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor

B. OAMENII, SOCIETATEA ŞI LUMEA IDEILOR
1. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa
2. Constituţiile din România

C. STATUL ŞI POLITICA
1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII)
2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX)
3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.

D. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii.
2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX.
3. România în perioada „Războiului rece”.


Rezolvari, modele si subiecte rezolvate Bacalaureat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Aici poti comenta articolul, poti cere informatii sau poti oferi chiar tu altora informatii utile...
Semnatura nu e obligatorie, dar va rog semnati-va.

Primeste informatii pe mail

Daca doresti sa fii anuntat cu ultimele postari, introdu adresa ta e-mail in casuta de mai jos:

SEO Romania Certificat Web